Inhimillistä vastuuraportointia

Yrityksen vastuullisuus toteutuu arjessa työntekijöiden päivittäisinä tekoina ja toimintatapoina. Siksi yritysvastuusta on mielekästä raportoida paitsi ylimmän johdon myös henkilöstön suulla, haastatteluiden ja konkreettisten esimerkkien kautta. Teot ratkaisevat, mutta tavoitteita ja suunnitelmiakin on tärkeää avata sidosryhmille mahdollisimman avoimesti.

Raportointiohjeet, kuten GRI tai valtionyhtiöille tarkoitettu yritysvastuun raportointimalli, parantavat raportoinnin vertailukelpoisuutta. Tärkeintä on kuitenkin sisältö. Mikään ohjeisto ei kiellä tekemästä inhimillisesti taikka visuaalisesti kiinnostavaa, helppolukuista vuosiraporttia, jonka sisältöjä voidaan hyödyntää myös ympärivuotisessa viestinnässä.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!