vastuullinen viestinnän kumppanisi

VIESTINTÄTOIMISTO KLANGA

Klanga Oy tarjoaa viestintäapua yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat kehittää viestintäänsä luotettavan kumppanin avulla. Erikoisosaamistamme ovat viestintäsisältöjen tuottaminen kestävän kehityksen näkökulmasta sekä yritysvastuun raportointi.

Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat yritystoiminnan ympäristövaikutukset. Olennaisista vaikutuksista viestitään todenmukaisesti ja tasapainoisesti, mutta kiinnostavalla tavalla. Todellisuus on kiinnostavinta!

Yhteistyötä lähdetään aina rakentamaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden pohjalta: ensin keskitytään niiden kuuntelemiseen ja ymmärtämiseen. Vasta sen jälkeen on ratkaisuehdotusten vuoro. Kumppanuuden hyödyt vahvistuvat ajan saatossa, yhteistyön syvenemisen ja luottamuksen keskinäisen kasvun myötä.

Klangan palvelut ulottuvat vuosiraportoinnista ympärivuotiseen vastuuviestintään ja sisällöntuotannosta graafiseen suunnitteluun. Viestinnän strategista suunnittelua tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Klangan kotipaikka on Nurmijärvellä, Keski-Uudellamaalla. Toimialuettamme on pääkaupunkiseutu ja koko Uusimaa. Maantieteelliset rajat ovat ylittämistä varten.

KLANGAN VIESTINTÄPALVELUT

Kuinka voimme olla avuksi?

Käyttämällä Klangan palveluita asiakasyritys saa arvokkaan lisäresurssin viestintätavoitteidensa toteuttamiseen. Yrityksen johdon ja henkilöstön työaikaa vapautuu oman toimen ohella viestimisestä omien töiden tekemiseen. Klanga tuo viestintään uusia näkökulmia ja positiivista haastamista. Vuosiraportointi helpottuu olennaisesti, kun apuna on asiansa osaava ammattilainen. Jos et löydä alla olevista esimerkeistä palvelua, jota etsit, kysy! Asia on luultavasti järjestettävissä.

Kirjoituspalvelut

• Vuosiraporttien kirjoitustyöt
• Artikkelit asiakaslehtiin ja verkkosivuille
• Tiedotteet
• Yrityshistoriikit ym. erikoistyöt
• Sidosryhmähaastattelut ja niistä laadittavat raportit
• Yritysblogien käynnistys- ja toimitusapu

Kuvauspalvelut

Graafinen suunnittelu

Strateginen suunnittelu

YHDESSÄ KOHTI KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

Yritysten toiminnalla on monenlaisia vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Ne voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, suoria tai välillisiä. Vastuullinen yritys pyrkii vahvistamaan liiketoimintansa positiivisia vaikutuksia ja minimoimaan sekä kompensoimaan haittavaikutuksia. Kyse on kestävästä kehityksestä, luonnonympäristöjen ja ihmisyhteisöjen elinvoimaisuuden turvaamisesta.

Vastuuviestinnässä kerrotaan objektiivisesti ja tasapuolisesti yritystoiminnan ekologisista, ekonomisista ja sosiaalisista vaikutuksista.  Tarkastelun kohteena ovat sekä teot että tavoitteet, joilla yritys pyrkii osaltaan edistämään kestävää kehitystä.

 

Vastuuraportointia inhimillisellä otteella

Vastuullisuus on tekoja, joita yrityksen tavoitteet ja arvot ohjaavat. Sanahelinää ei vastuullisuus saa olla, eikä sitä saa olla vastuuraportointikaan. Hyvä vastuuviestintä keskittyy olennaisuuksiin

ja kertoo yritystoiminnan vaikutuksista avoimesti ja tasapainoisesti. Vastuuraportointi valottaa sekä onnistumisia että epäonnistumisia, kumpiakaan vähättelemättä tai liioittelematta.

ASIAKKAITA & KUMPPANEITA

Sovitaan tapaaminen, jossa kartoitetaan yrityksenne tai organisaationne viestintätarpeet.

Vantaan Energia    Keravan Energia    Finnpilot Pilotage   
Tornator    Suomen Kiinteistölehti    Maatilan Pellervo   
Uusiouutiset    A-lehdet    Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

YHTEYSTIEDOT

KLANGA OY

Pekka Karppinen, viestintäyrittäjä
Nurmelantie 39, 01840 Klaukkala
p. 050 593 6138
pekka.karppinen(at)klanga.fi

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!