Inhimillistä vastuuraportointia

Vastuullisuus on tekoja, joita yrityksen tavoitteet ja arvot ohjaavat. Sanahelinää ei vastuullisuus saa olla, eikä sitä saa olla vastuuraportointikaan. Hyvä vastuuviestintä keskittyy olennaisuuksiin ja kertoo yritystoiminnan vaikutuksista avoimesti ja tasapainoisesti. Vastuuraportointi valottaa sekä onnistumisia että epäonnistumisia, kumpiakaan vähättelemättä tai liioittelematta.

Joku on joskus todennut, että yrityksen vastuullisuus muodostuu työntekijöiden päivittäisistä teoista. Yritysvastuusta voidaan raportoida tavallisten työntekijöiden työnkuvausten kautta. Vastuullisuus ei ole supersankaruutta vaan arjen sankaruutta.

Vaikka teot ratkaisevat, ovat tavoitteet tietysti tärkeitä. Vastuullisuustavoitteita ja niihin liittyviä suunnitelmia kannattaa viestinnässä avata rohkeasti esim. yritysjohdon haastatteluin.

Vastuuraporttiko lukuelämys?

Vastuuraportointiin kannattaa suhtautua mahdollisuutena, ei velvollisuutena. Raportointiohjeet, kuten GRI tai valtionyhtiöille tarkoitettu yritysvastuun raportointimalli, antavat raportoinnille ryhtiä ja uskottavuutta, mutta niitä ei ole tarpeen noudattaa orjallisesti. Muotovaatimukset tarkoin täyttävä vastuuraportti, jonka tekemiseen on uhrattu kymmeniä tai satoja työtunteja, mutta jota kukaan ei lue, on surullinen asia.

Viime kädessä loppukäyttäjät eli lukijat päättävät, onko vastuuviestintä onnistunutta. On uskallettava kysyä, kuinka moni sidosryhmien edustaja tai tavallinen kuluttaja haluaa käyttää aikaansa yrityksen vastuuraporttiin tutustumiseen. Paikkansapitävä, olennainen tieto on vastuuviestinnän uskottavuuden kannalta ratkaisevassa asemassa. Kauniilla kuvilla tai kerronnallisilla kikoilla ei pysty peittämään sisällön heppoisuutta. Mikään raportointiohjeisto ei kuitenkaan kiellä tekemästä helppotajuista, kuvalliseen kerrontaan panostavaa ja inhimillisesti puhuttelevaa vastuuraporttia. Klangan vastuuviestinnässä lukijaystävällisyys on ykkösasia ja lukijamäärien kasvattaminen tärkeä tavoite. Sensaatiohakuisuudelle ei ole sijaa, mutta tärkeistäkin asioista on mahdollista kertoa kiinnostavalla ja jopa viihdyttävällä tavalla.

Väittelystä vuoropuheluun

Vastuuraportin yhteiskunnallista keskustelevuutta voidaan parantaa paitsi yrityksen johdon ja muun henkilöstön haastatteluin, myös antamalla puheenvuoro sidosryhmien edustajille. Vastuullisuus on siitä visainen asia, että yrityksen vallassa ei ole päättää, pidetäänkö sen toimintaa vastuullisena vai ei. Yrityksellä on ehkä lyödä pöytään vastaansanomattomat faktat, mutta siitä huolimatta yrityksen toimintatapa voi tuntua kuluttajista jotenkin epäeettiseltä. Tosiasioiden ja mielikuvien välistä ristiriitaa voi liennyttää aktiivisella ja aidolla vuoropuhelulla kriittistenkin sidosryhmien kanssa. Pyrkimys dialogiin yksisuuntaisen tiedottamisen sijasta ennaltaehkäisee ongelmien syntymistä ja antaa yritykselle arvokasta tietoa sidosryhmien mielipiteistä ja yritystoiminnan vaikutuksista.

Klangalta asiakas saa apua sidosryhmäsuhteidensa hoitamiseen esim. kohdennetulla viestinnällä sekä haastattelututkimusten ja sidosryhmätapaamisten kautta.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!