Kirjoituspalvelut

• Vuosiraporttien kirjoitustyöt
• Artikkelit asiakaslehtiin ja verkkosivuille
• Tiedotteet
• Yrityshistoriikit ym. erikoistyöt
• Sidosryhmähaastattelut ja niistä laadittavat raportit
• Yritysblogien käynnistys- ja toimitusapu
• Hanke- ja projektiviestintä
• Laadulliset haastattelututkimukset

Työnäytteet:
Verkkosivu- ja vuosiraportti-artikkeleita

Kuvauspalvelut

• Valokuvat vastuullisuusraportteihin ja vuosikertomuksiin
• Johtoryhmän ja hallituksen jäsenten sekä henkilöstön kuvaukset
• Kuvasuunnittelu ja jälkikäsittely
• Yritysvastuun raportointi kuvakerronnan keinoin
• Kuvapankkikuvaukset
• Valokuvat lehtiin, asiakasjulkaisuihin ja verkkosivuille
• Yritysvideot

Työnäytteet:
Klanga Oy:n artikkeli- ja kuvituskuvia
Klanga Oy:n yritysvideot

Graafinen suunnittelu

• Visuaalisen ilmeen suunnittelu, esim. vuosiraportit, verkkosivut ja yritysesitteet
• Grafiikat: taulukot, pylväät, piirakat ym.
• Piirroskuvitukset ja graafiset kuvituskuvat
• Pdf-pohjaisten raporttien taitto
• Painotöiden graafinen suunnittelu

Työnäytteitä:

Esite metsien ilmastovaikutuksista / Tornator

Esite ympäristökeskuksen toiminnasta/ Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.

Muut palvelut

• Viestinnän strateginen suunnittelu
• Viestinnän vuosikalenterit
• Kehittämisehdotukset sisältöanalyysien pohjalta (esim. vuosiraportit)
• Tiedonhankinta asiakkaan omiin tarpeisiin
• Mediasuhteiden hoitaminen
• Sidosryhmätapaamisten ja seminaarien järjestäminen
• Viestintäprojektien vetäminen

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!