Kirjoituspalvelut

• Vuosiraporttien kirjoitustyöt
• Artikkelit asiakaslehtiin ja verkkosivuille
• Tiedotteet
• Yrityshistoriikit ym. erikoistyöt
• Sidosryhmähaastattelut ja niistä laadittavat raportit
• Yritysblogien käynnistys- ja toimitusapu

Yritysvastuustakin voi raportoida ihmisten kautta. Henkilöhaastattelut ja konkreettiset esimerkit lisäävät raporttien kiinnostavuutta sekä lukijamääriä. Inhimillinen ote ei tarkoita tinkimistä olennaisuuden ja todenmukaisuuden vaatimuksista.

Tiedonkeruu haastattelumenetelmällä voi helpottaa vastuullisuusraportointia organisaation sisällä. Sidosryhmien osallistaminenkin käy kätevästi henkilöhaastatteluin.

Työnäytteet:
Yhteiskuntavastuuraportti 2017 / Vantaan Energia
Vuosiraportti 2017 Finnpilot Pilotage Oy
Välkky 2017 Keravan Energia
Vilkkuhanke

Kuvauspalvelut

• Valokuvat vastuullisuusraportteihin ja vuosikertomuksiin
• Johtoryhmän ja hallituksen jäsenten sekä henkilöstön kuvaukset
• Kuvasuunnittelu ja jälkikäsittely
• Yritysvastuun raportointi kuvakerronnan keinoin
• Kuvapankkikuvaukset
• Valokuvat lehtiin, asiakasjulkaisuihin ja verkkosivuille
• Yritysvideot

Hyvillä kuvilla voidaan parantaa sekä vuosiraporttien luettavuutta että informatiivisuutta. Klangan kuvauspalvelut pohjautuvat pitkään kuvajournalistiseen kokemukseen. Kuvamme ovat visuaalisesti oivaltavia ja kohdettaan kunnioittavia. Lähestymistapa voi olla rohkea tai konservatiivinen asiakkaan valinnan mukaan.

Visuaalisuuden vyöry on tänä päivänä valtaisa. Jotta katsoja saadaan pysähtymään kuvien ääreen, niissä on oltava erilaisuutta, voimaa ja koskettavuutta. Suunnittelemme kuvaukset huolellisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Tarvittaessa käytämme piirrettyjä storyboardeja. Suosimme luonnonvaloa ja pyrimme kuvaamaan silloin, kun valo on parhaimmillaan.

Työnäytteet:
Klanga Oy:n artikkeli- ja kuvituskuvia
Jore Puusan portfolio: Katso tästä

Graafinen suunnittelu

• Visuaalisen ilmeen suunnittelu, esim. vuosiraportit, verkkosivut ja yritysesitteet
• Grafiikat: taulukot, pylväät, piirakat ym.
• Piirroskuvitukset ja graafiset kuvituskuvat
• Pdf-pohjaisten raporttien taitto
• Painotöiden graafinen suunnittelu

Pitkää sanallista selitystä vaativa asia voidaan avata oivaltavalla grafiikalla. Onnistunut grafiikka perustuu hyvälle idealle, eikä hauskuuskaan ole joskus pahitteeksi!

Työnäytteitä:

Tornator Ilmastonvaikutukset esite

Strateginen suunnittelu

• Konkreettiset toimintasuunnitelmat yrityksen tai organisaation viestintään
• Viestinnän vuosikalenterit
• Kehittämisehdotukset sisältöanalyysien pohjalta (esim. vuosiraportit)
• Viestinnällinen tuki yritysstrategian tai vastuullisuusohjelman jalkauttamiseen
• Tiedonhankinta asiakkaan omiin tarpeisiin
• Mediasuhteiden hoitaminen
• Sidosryhmätapaamisten ja seminaarien järjestäminen
• Viestintäprojektien vetäminen

Viestintästrategiassa määritellään viestinnän tavoitteet, kohderyhmät, sisällöt ja kanavat sekä keinot. Hyvä toimintasuunnitelma on selkeä ja ennen muuta toteuttamiskelpoinen. Riskienhallinnan näkökulmaa ei tule sivuuttaa. Lisäksi on hyvä miettiä, mitä viestintään liittyviä asioita organisaation kannattaa tehdä itse ja mihin käyttää ulkopuolisia yhteistyökumppaneita.

Strateginen suunnittelu

• Konkreettiset toimintasuunnitelmat yrityksen tai organisaation viestintään
• Viestinnän vuosikalenterit
• Kehittämisehdotukset sisältöanalyysien pohjalta (esim. vuosiraportit)
• Viestinnällinen tuki yritysstrategian tai vastuullisuusohjelman jalkauttamiseen
• Tiedonhankinta asiakkaan omiin tarpeisiin
• Mediasuhteiden hoitaminen
• Sidosryhmätapaamisten ja seminaarien järjestäminen
• Viestintäprojektien vetäminen

Viestintästrategiassa määritellään viestinnän tavoitteet, kohderyhmät, sisällöt ja kanavat sekä keinot. Hyvä toimintasuunnitelma on selkeä ja ennen muuta toteuttamiskelpoinen. Riskienhallinnan näkökulmaa ei tule sivuuttaa. Lisäksi on hyvä miettiä, mitä viestintään liittyviä asioita organisaation kannattaa tehdä itse ja mihin käyttää ulkopuolisia yhteistyökumppaneita.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!