Luotettava vastuuviestinnän ammattilainen

KLANGA OY

Viestintätoimisto Klanga tarjoaa vastuullisuusviestinnän palveluita yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat kehittää viestintäänsä
luotettavan kumppanin avulla. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat yritystoiminnan ympäristövaikutukset. Olennaisista vaikutuksista viestitään todenmukaisesti ja tasapainoisesti, mutta kiinnostavalla tavalla. Todellisuus on kiinnostavinta! Yhteistyötä lähdetään aina rakentamaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden pohjalta: ensin keskitytään niiden kuuntelemiseen ja ymmärtämiseen. Vasta sen jälkeen on ratkaisuehdotusten vuoro. Kumppanuuden hyödyt vahvistuvat ajan saatossa, yhteistyön syvenemisen ja luottamuksen keskinäisen kasvun myötä.
Klangan palvelut ulottuvat vuosiraportoinnista ympärivuotiseen vastuuviestintään ja sisällöntuotannosta
graafiseen suunnitteluun.  Viestinnän strategista suunnittelua tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Klangan kotipaikka on Nurmijärvellä, Keski-Uudellamaalla.

PALVELUT

bullet    Vuosi- ja kuukausiraportointi
bullet    Ympärivuotinen vastuuviestintä
bullet    Artikkelien kirjoittaminen, valokuvaus, graafinen suunnittelu
bullet    Vastuuviestinnän kehittämishankkeet
bullet    Projektinhallinta
bullet    Sidosryhmätutkimukset
bullet    Tiedonhankinta
bullet   Vastuuraporttien arvioinnit
bullet   Seminaarien, mediatilaisuuksien ja sidosryhmätapaamisten järjestäminen
bullet   Yritysblogien käynnistys- ja toimitusapu

Hyödyt asiakkaille

bullet    Ajankohtaista vastuuviestintää ympäri vuoden
bullet    Vastuuraportoinnin kiinnostavuuden lisääntyminen ulkopuolisen näkökulman avulla
bullet    Ajan ja vaivan säästyminen henkilöresurssien vapautumisen myötä
bullet    Ulkoisen ja sisäisen vastuuviestinnän jatkuva kehitystyö
bullet    Sidosryhmäsuhteiden syventäminen kohdennetulla viestinnällä

YHDESSÄ KOHTI KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

Yritysten toiminnalla on monenlaisia vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Ne voivat
olla myönteisiä tai kielteisiä, suoria tai välillisiä. Vastuullinen yritys pyrkii vahvistamaan
liiketoimintansa positiivisia vaikutuksia ja minimoimaan sekä kompensoimaan haittavaikutuksia.
Kyse on kestävästä kehityksestä, luonnonympäristöjen ja ihmisyhteisöjen elinvoimaisuuden turvaamisesta.

Vastuuviestinnässä kerrotaan objektiivisesti ja tasapuolisesti yritystoiminnan ekologisista,
ekonomisista ja sosiaalisista vaikutuksista.  Tarkastelun kohteena ovat sekä teot että
tavoitteet, joilla yritys pyrkii osaltaan edistämään kestävää kehitystä.

Inhimillistä vastuuraportointia

Vastuullisuus on tekoja, joita yrityksen tavoitteet ja arvot ohjaavat. Sanahelinää ei
vastuullisuus saa olla, eikä sitä saa olla vastuuraportointikaan. Hyvä vastuuviestintä keskittyy olennaisuuksiin

ja kertoo yritystoiminnan vaikutuksista avoimesti ja tasapainoisesti. Vastuuraportointi valottaa sekä
onnistumisia että epäonnistumisia, kumpiakaan vähättelemättä tai liioittelematta.

ASIAKKAITA & KUMPPANEITA

Vantaan Energia

Helen

Keravan Energia

Finnpilot Pilotage

Tornator

Suomen Kiinteistölehti

 

Sovitaan tapaaminen, jossa kartoitetaan yrityksenne tai organisaationne viestintätarpeet.

Tapio

Uusiouutiset

A-lehdet

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Global Medi-Point

REFERENSSIT

YHTEYSTIEDOT

KLANGA OY

Pekka Karppinen, toimitusjohtaja
Nurmelantie 39, 01840 Klaukkala
p. 050 593 6138
pekka.karppinen(at)klanga.fi

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!