Kestävä pohja yrityksesi kehittyvälle vastuuviestinnälle!

KLANGA OY

Viestintätoimisto Klanga tarjoaa vastuullisuusviestinnän palveluita yrityksille ja
organisaatioille, jotka haluavat kehittää vastuuraportointiaan ulkopuolisen,
luotettavan yhteistyökumppanin avulla. Yhtiön kotipaikka on Nurmijärvellä Keski-Uudellamaalla.
Palvelut ulottuvat vuosiraportoinnista ympärivuotiseen vastuuviestintään ja sisällöntuotannosta
graafiseen suunnitteluun. Asiakasyhteistyössä tavoitteena ovat pitkäaikaiset kumppanuudet.

PALVELUT

bullet    Vuosi- ja kuukausiraportointi
bullet    Ympärivuotinen vastuuviestintä
bullet    Artikkelien kirjoittaminen, valokuvaus, graafinen suunnittelu
bullet    Vastuuviestinnän kehittämishankkeet
bullet    Projektinhallinta
bullet    Sidosryhmätutkimukset
bullet    Tiedonhankinta
bullet   Vastuuraporttien arvioinnit
bullet   Seminaarien, mediatilaisuuksien ja sidosryhmätapaamisten järjestäminen
bullet   Yritysblogien käynnistys- ja toimitusapu

Hyödyt asiakkaille

bullet    Ajankohtaista vastuuviestintää ympäri vuoden
bullet    Vastuuraportoinnin kiinnostavuuden lisääntyminen ulkopuolisen näkökulman avulla
bullet    Ajan ja vaivan säästyminen henkilöresurssien vapautumisen myötä
bullet    Ulkoisen ja sisäisen vastuuviestinnän jatkuva kehitystyö
bullet    Sidosryhmäsuhteiden syventäminen kohdennetulla viestinnällä

YRITYSVASTUU JA VASTUUVIESTINTÄ

Yritysten toiminnalla on monenlaisia vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Ne voivat
olla myönteisiä tai kielteisiä, suoria tai välillisiä. Vastuullinen yritys pyrkii vahvistamaan
liiketoimintansa positiivisia vaikutuksia ja minimoimaan sekä kompensoimaan haittavaikutuksia.
Kyse on kestävästä kehityksestä, luonnonympäristöjen ja ihmisyhteisöjen elinvoimaisuuden turvaamisesta.

Vastuuviestinnässä kerrotaan objektiivisesti ja tasapuolisesti yritystoiminnan ekologisista,
ekonomisista ja sosiaalisista vaikutuksista.  Tarkastelun kohteena ovat sekä teot että
tavoitteet, joilla yritys pyrkii osaltaan edistämään kestävää kehitystä.

Inhimillistä vastuuraportointia

Vastuullisuus on tekoja, joita yrityksen tavoitteet ja arvot ohjaavat. Sanahelinää ei
vastuullisuus saa olla, eikä sitä saa olla vastuuraportointikaan. Hyvä vastuuviestintä keskittyy olennaisuuksiin

ja kertoo yritystoiminnan vaikutuksista avoimesti ja tasapainoisesti. Vastuuraportointi valottaa sekä
onnistumisia että epäonnistumisia, kumpiakaan vähättelemättä tai liioittelematta.

HINNOITTELUSTA

Klangan liiketoiminnassa lähtökohtana on tuottaa korkealaatuisia viestintäpalveluita kohtuullisella hinnalla. Asiakastyytyväisyyden kannalta ratkaisevaa on lopputuotteen laatu, ei sen tekemiseen käytetty aika. Toisin sanoen, suosimme suoriteperusteista hinnoittelua tuntiveloituksen sijaan. Realistinen arvio toimeksiannon toteuttamiseen vaadittavasta työajasta vaikuttaa toki hintapyyntöön, ja asiakas saa halutessaan perustellun arvion työn kestosta. Tärkein aikaan liittyvä tekijä on takaraja, johon mennessä valmis työ on sovittu toimitettavaksi asiakkaalle. Toimitusajoista pidetään Klangassa tarkasti kiinni.

Toimeksiannon vaativuus tai kiireellisyys huomioidaan tapauskohtaisesti. Kriisiviestintää vaativissa tilanteissa asiakasta pyritään palvelemaan vuorokaudenajasta tai viikonpäivästä riippumatta, olipa arki tai pyhä.

Kaikkiin tarjouspyyntöihin annetaan tarkoin eritelty vastaus, joka kattaa kaiken suunnittelusta toteutukseen ja kuluihin, mukaan lukien asiakkaan toivomien muutosten toteuttaminen (mikäli ne eivät poikkea olennaisesti alun perin sovitusta toimitussisällöstä). Yllätyslisiä tai -kuluja ei tarvitse pelätä, eikä yhteydenpidosta peritä ekstraa. Suositeltava etenemisjärjestys on sellainen, että ensin selvitetään asiakkaan palvelutarpeet (mieluiten henkilökohtaisessa tapaamisessa), ja vasta sen jälkeen tehdään täsmällinen tarjous.

Klangalta saatu tarjous on varmasti positiivinen
yllätys myös hintansa puolesta.

REFERENSSIT

YHTEYSTIEDOT

KLANGA OY

Pekka Karppinen, toimitusjohtaja
Nurmelantie 39, 01840 Klaukkala
p. 050 593 6138
pekka.karppinen(at)klanga.fi

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!